Kalkulator OEE - wyznacz OEE dla swojej produkcji!

Czy udało Ci się policzyć wskaźnik OEE dla swojego przedsiębiorstwa lub linii produkcyjnej? Czy wiesz jak wprost przekłada się on na zyski oraz zmniejszenie strat w twojej firmie? Chcesz analizować wskaźnik OEE, ale nie wiesz od czego zacząć? Jesteś w dobrym miejscu!

Skontaktuj się z nami!

Czym jest wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) należy do kluczowych wskaźników stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (KPI – ang. Key Performance Indicator) i określa efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń w trakcie procesu produkcji. Jest to iloczyn trzech wskaźników: dostępności, jakości oraz wydajności produkcji (wykorzystania). Wskaźnik OEE należy do podstawowych współczynników umożliwiających monitorowanie i ocenę efektywności produkcji. Analiza wskaźnika OEE pozwala na wykrycie, tzw. „wąskich gardeł” (ang. Bottleneck) ograniczających całkowitą sprawność linii produkcyjnych. Wskazuje również, gdzie powstają straty, a także umożliwia identyfikację obszarów do potencjalnej optymalizacji, a w rezultacie do zmniejszenia kosztów i zwiększenia zysków z produkcji.

Jak obliczyć OEE?

Kluczowym aspektem analizy wskaźnika OEE jest efektywne gromadzenie właściwych danych. Istnieje wiele sposobów ustalania poziomu wskaźnika OEE oraz jego współczynników (dostępności, jakości i wydajności), jednak aby uzyskać wiarygodne wyniki, niezbędne jest oparcie obliczeń na odpowiednich danych. Dopiero kiedy będziemy dysponować wysokiej jakości danymi, możemy zacząć obliczanie wskaźników dostępności, wydajności i jakości, których iloczynem jest wskaźnik OEE. Istotne jest przestrzeganie poniższych zaleceń odnośnie danych źródłowych:

 • Zbieranie danych powinno być zautomatyzowane. Ręczne gromadzenie i zapisywanie danych w formie papierowych dzienników, w których odnotowywane są przestoje oraz kody ich przyczyn, jest nieefektywne i podatne na błędy operatora. Co więcej, człowiek nie jest w stanie wychwycić wszystkich zdarzeń, które wpływają na wynik (np. może pomijać mikroprzestoje). Do tego dochodzi aspekt dostępności zgromadzonych danych – papierowe dzienniki nie są dostępne natychmiast do dalszej analizy i wyznaczania OEE – ktoś musi je wcześniej wprowadzić do systemu, co stanowi kolejne miejsce na potencjalne błędy i zafałszowanie danych.
 • Dane muszą być dokładne. Nie jest łatwo spełnić ten warunek, z tego powodu przed rozpoczęciem analizy OEE, należy dokładnie i starannie przemyśleć cały proces akwizycji danych, aby był efektywny, a także zgodny ze stosowaną w tym zakresie praktyką.
 • Dane, na podstawie których obliczany będzie współczynnik OEE powinny być gromadzone na bieżąco. System powinien nadążać ze akwizycją danych tak, żeby wyznaczone wartości odzwierciedlały efektywność i jakość produkcji w czasie rzeczywistym. Dlatego niezbędne jest zastosowanie przemysłowych baz danych (np. Proficy Historian), które są w stanie podołać temu wyzwaniu.
 • Dane źródłowe, wykorzystywane do obliczenia wskaźników dostępności, wydajności i jakości, a finalnie OEE powinny być spójne i zunifikowane w ramach całego przedsiębiorstwa. Może stanowić to wyzwanie, ponieważ dane w zakładzie produkcyjnym najczęściej pochodzą z różnych wydziałów i systemów, a obliczenia mogą być dokonywane w różny sposób.

OEE = Dostępność x Jakość x Wydajność

Oblicz OEE

Kalkulator OEE

Skorzystaj z naszego kalkulatora OEE, aby uzmysłowić sobie, jak poszczególne wskaźniki wpływają na ogólną efektywność produkcji i jaki jest potencjał do optymalizacji Twojego procesu! Pamiętaj, że ręczne liczenie i zbieranie danych nie gwarantuje otrzymania wiarygodnych wyników. Wydajna i ustandaryzowana komunikacja bezpośrednio z maszynami (drivery komunikacyjne) to pierwszy krok do wiarygodnego OEE. Kalkulator OEE może być jednak przydatnym narzędziem, żeby zobrazować, jaki wpływ na ogólną efektywność produkcji może mieć tylko lekka korekta kilku parametrów!

Etapy obliczania OEE

OEE krok po kroku

Posłużmy się przykładowymi danymi z naszego kalkulatora

Obliczenie wskaźnika OEE

98,5% * 87,3% * 90% = 77,4%

OEE Benchmark

Interpretacja wyników

Obliczenie wartości wskaźnika OEE to nie koniec analizy. Należy też dokonać prawidłowej interpretacji wyniku. Specyfika każdej branży jest inna i wartość wskaźnika OEE średnia lub niska dla jednej branży, może być wysoka w innej gałęzi przemysłu. Zasadnicza różnica jest też w samym rodzaju produkcji. Inne wyniki będą uznawane za wysokie przy produkcji ciągłej, a inne przy produkcji dyskretnej. Stąd też tzw. benchmarking OEE, czyli analizy porównawcze wskaźnika OEE swojego zakładu do wyników uzyskiwanych w innych firmach nie zawsze ma sens, zwłaszcza w oderwaniu od kontekstu. Jeśli nie wiesz, jak interpretować wynik, powierz to zadanie specjalistom! Zespół VIX Automation z powodzeniem wdrożył oprogramowanie do automatycznej analizy OEE u wielu klientów z różnych branż!

Wdrożenie systemu automatycznego wyznaczania wskaźnika OEE pozwoliło na zwiększenie o 10% ogólnej efektywności działu konfekcji

Prezes zarządu

Producent sera

Rozwiązania VIX Automation do analizy OEE

VIX Automation to firma z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży automatyki przemysłowej. Jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem Oprogramowania GE Digital, świadczymy też kompleksowe usługi wdrożeniowe i integratorskie. Zespół naszych inżynierów ma wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do implementacji systemu do automatycznej analizy OEE dokładnie dopasowanego do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z historiami naszych klientów!

Więcej o analizie OEE

Proficy w służbie monitorowania efektywności produkcji

Oprogramowanie Proficy podstawą rozwiązań do analizy OEE

Sprawdź, jakie oprogramowanie z rodziny Proficy, uznanego światowego producenta GE Digital wykorzystujemy w naszych wdrożeniach

Platforma OEE zamiast papierowego raportowania

Zobacz, jak usprawniono proces liczenia wskaźnika OEE w zakładach firmy Logstor, będącej międzynarodowym dostawcą systemów energooszczędnych rur preizolowanych. Platforma do automatycznego obliczania wskaźnika OEE ułatwia analizę wąskich gardeł, zapewnia wiarygodną informację o przestojach i pozwala na śledzenie procesu w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj o wdrożeniu

System zarządzania produkcją z analizą OEE

Zobacz, jak z analizą OEE radzi sobie system zarządzania produkcją, wdrożony w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych. Automatyczne wyznaczanie wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym i generowanie przejrzystych raportów o dostępności maszyn i kosztach przestojów pozwala określić niewykorzystany potencjał i oceniać efekty wprowadzanych modyfikacji.

Przeczytaj o wdrożeniu

System MES, a automatyczna analiza OEE

Zobacz, jak wdrożenie systemu MES w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek przyczyniło się do zwiększenia poziomu wskaźnika OEE o 10%. W zakładzie zastosowano ekrany wielkoformatowe, prezentujące aktualną wartość kumulatywnego OEE dla zmiany. System jest oparty m.in na systemie SCADA.

Przeczytaj o wdrożeniu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Wiesz już jakie korzyści może Ci przynieść analiza wskaźnika OEE, ale nie wiesz od czego zacząć? Zgłoś się do specjalistów z VIX Automation! Wdrożenie systemu do monitorowania wskaźnika OEE poprzedzamy przeprowadzeniem kompleksowego audytu linii produkcyjnej.

  Czytaj więcej
 • Jeśli któryś ze wskaźników uzyskał wartość powyżej 100%  to sugeruje, że wprowadzono błędne dane. Pamiętaj o poniższych zależnościach, które powinny zostać spełnione:

  • Liczba wyprodukowanych elementów ≤ Zdolność
  • Liczba elementów wadliwych ≤  Liczba wyprodukowanych elementów
  • Idealny czas produkcji 1szt ≤ Całkowity czas produkcji
  • Idealny czas produkcji 1szt * Liczba wyprodukowanych elementów  ≤  Całkowity czas produkcji – (przestoje + awarie)
  • (Planowane przestoje + Awarie) ≤  Całkowity czas produkcji
 • Do planowanych przestojów zaliczyć można:

  • przerwy w pracy załogi (np. na posiłek)
  • czas niezbędny na szkolenia
  • zaplanowane prace konserwatorskie
  • serwis
  • brak zleceń produkcyjnych (takie braki obniżają jedynie OEE globalne – wskaźnik liczący efektywność całej organizacji, a nie OEE techniczne – czyli takie, które skupia się bardziej na produkcji).

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o analizie OEE?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy


  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania serwisu

  Zobacz więcej